Norwegian  I  EnglishVi omsetter bærekraft
til konkurransekraft

Strategi  •  Innovasjon  •  Kompetanseutvikling

Dear clients and friends,

We are delighted and proud to tell you that SIGLA is joining forces with QVARTZ. After more than 12 years, immensely rewarding projects for fun, challenging and ambitious clients, we see (as we have preached to many of you over the years…) that it is time to integrate. Both companies and the world need a sustainability agenda with greater scale, higher speed and more depth – as always anchored in a clear business case. In QVARTZ, we have found a partner with that same ambition.

Here follows a quick background on : QVARTZ is a leading management consulting company with around 400 employees located in Oslo, Stockholm, Copenhagen, Hamburg , New York and Singapore. QVARTZ works with leading clients in various sector - across all sectors we see an increasing demand for addressing and align on issues relates to sustainability agendas. Therefore, we are proud that SIGLA has decided to join our civilisation as we see numerous synergies in the future.”

Kristian, Signe and Ylva are moving to QVARTZ, while Anne Jorun, Simen and Bastian are finding other exciting avenues. At QVARTZ, we will join an exceptional team of consultants with analytical rigour, sound values and who share our conviction that sustainability is one of the biggest business opportunities in the coming years. We think it is the perfect match. We are proud of what we have achieved with you, our friends and partners, and look forward to writing the next chapter with you.


Strategi

En vellykket forretningsstrategi svarer på hva det vil si å være en bedrift i det 21. århundre. Dette forutsetter forståelse for bærekraft. Sammen med SIGLA bygger du bærekraft inn i organisasjonens kjernevirksomhet slik at det henger sammen med overordnet visjon og mål. Resultatet er en beskrivelse av din bedrift som 100% bærekraftig, tydelig prioritering av hvilke områder som skal jobbes med, en tiltaksplan og konkrete mål. Dette bygges selvsagt på et solid, faglig grunnlag med kvalitative og kvantitative analyser. Med dette er du i stand til å redusere risiko, realisere forretningsmuligheter og bygge en robust forretningsmodell for fremtiden.

Ta kontakt for eksempler

Innovasjon

Mye kan gjøres med utgangspunkt i dagens forretningsmodell – for eksempel energieffektivisering, produktutvikling, smarte partnerskap - og dermed gjøre bedriften mer bærekraftig. Men de store mulighetene på sikt ligger i mer radikal innovasjon. Er det mulig for bedriften å bli en nettoprodusent av energi? Hva med en fullt sirkulær forretningsmodell? Kan digitalisering true eller styrke? Hvor mye av de fysiske produktene kan erstattes med tjenester? Og hvilke forretningsmodeller fungerer i fremvoksende markeder med begrenset kjøpekraft? Sammen med SIGLA kan du utforske disse utfordringene, men spesielt mulighetene. Med vår erfaring fra mange land og sektorer kan vi sammen både utvikle og syreteste ulike modeller.

Ta kontakt for eksempler

Kompetanseutvikling

Enten din bedrift har jobbet med bærekraft lenge, eller nettopp har startet arbeidet, kan alle lag av organisasjonen ha nytte av økt kompetanse. Sammen utvikler vi skreddersydde løsninger som besvarer behovet i din organisasjon. Leveransen er et program med innovative, interaktive og direkte bedriftsrelevante moduler som kan brukes selvstendig eller inn i andre programmer og for ulike målgrupper over tid. Dette gjør dine ansatte i stand til å omsette bærekraft til beslutninger og praksis - det vil si til konkurransekraft.

Ta kontakt for eksempler

Mer

Har du andre utfordringer på bærekraft som skal løses? Trenger du sparring eller bistand på områder vi ikke har nevnt her? Vi er alltid åpne for nye og utfordrende oppgaver. Ta kontakt med oss, så avklarer vi sammen om vi er rett rådgiver for jobben eller om vi kan vise vei til andre. Vi har lang erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer både i Norge og internasjonalt. Ta gjerne kontakt hvis du har sitter på en god idé du ønsker å ta videre.

Ta kontakt for eksemplerTilbakeVår visjon og misjon:

SIGLAs visjon er et næringsliv som bidrar til å løse bærekraftsutfordringer fordi det er bra for bunnlinjen og bra for verden. Vår misjon er å gjøre bærekraft til konkurransekraft.

Hvilke prosjekter gjør vi?

Vi har følgende rettesnor for alt vi gjør – både for oss selv og for våre oppdragsgivere: Vi skal påvirke positivt (se endring hos bedriften og for samfunnet), vi skal lære og utfordres faglig og vi skal ha det kjekt!

Hvem vi er

Vi er seks svert engasjerte fagfolk innen bærekraft med til sammen femti års erfaring blant annet fra oppstartsselskaper i fornybar energi (Scatec Solar), ledende konsulenthus (McKinsey & Company), anerkjente universiteter og forskningsinstitusjoner (Oxford, Cambridge, CERN, Kjeller Innovasjon, Københavns Universitet), ledende kapitalforvaltere (KLP, Statens Pensjonsfond Utland v/Etikkrådet, BMO Asset Management), miljøorganisasjoner (ZERO, WWF) og virkemiddelapparatet (ENERGIX i Norges Forskningsråd).

Ylva Lindberg
Grunnlegger & Partner

Ylva Lindberg er grunnlegger og partner i SIGLA. Hun er utdannet ved Oxford og har 20 års erfaring fra næringslivet. Hun er senior associate ved University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, medlem av bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro, styremedlem i CentraGruppen og medlem av BMO GAM Responsible Investment Advisory Council.

E:
L:
T: +47 400 16 112

Anne Jorun Aas
Daglig leder & Partner

Anne Jorun er partner og daglig leder i SIGLA. Hun har en doktorgrad i kjernekjemi, og næringslivserfaring fra McKinsey og ulike stillinger i Scatec systemet. Hun er styreformann i ENERGIX og styremedlem i Kjeller Innovasjon og Energi 21.

E:
L:
T: +47 995 51 668

Signe Kolbye Sørensen
Prosjektleder

Signe har studert økonomi med fokus på energi- og ressursøkonomi. Hun kom til SIGLA fra Commons Consultants, hvor hun jobbet med utvikling av næringsliv i fremvoksende markeder. Hun har tidligere erfaring fra Finans- og Utenriksministeriene og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i Danmark.

E:
L:
T: +47 458 44 492

Kristian Ruth
Analytiker

Kristian har 12 år som toppidrettsutøver bak seg, og har blant annet representert Norge i tre OL i seiling. Han har også erfaring fra oppfølging og trening av andre utøvere. Han er utdannet innen materialer, energi og nanoteknologi ved NTNU og UiO.

E:
L:
T: +47 957 04 979

Simen Kristiansen
Analytiker

Simen har studert statsvitenskap og europeisk politikk, med fordypning i politisk økonomi. Han har en spesiell interesse for grønn finans og grønne obligasjoner. Simen har jobbet flere år i ulike miljøorganisasjoner, og kom til SIGLA fra Climate Bonds Initiative.

E:
L:
T: +47 980 24 127

Bastian Klunde
Analytiker (pappapermisjon)

Bastian har studert økonomi og historie, og skrev masteroppgave om norsk pengepolitikk. Han har erfaring fra norsk organisasjonsliv, og kom til SIGLA fra ZERO, hvor han jobbet som kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder, senest for organisasjonens finansinitiativ.

E:
L:
T: +47 900 95 694

Tilbake

Oppdragsgivere

De siste årene har vi jobbet med følgende oppdragsgivere:

BI
Bryggeri- og Drikkevareforeningen
Business for Peace
Coca Cola
Conference Board
EBA
Elkem
Enova
Finans Norge
Gartnerhallen
Hurum Kommune
IKEA
Innovasjon Norge
Institutional Investors’ Group on Climate Change
Klima- og miljødepartementet
Klimapartnere
KMD

Lerchendals-konferansen
LO
Lyse
Nestlé
NHH
NHO
NMBU
Nordic Choice Hotels
Nordic Innovation
Nordisk ministerråd
Nordiske og globale PE fonde
Norfund
Norges Forskningsråd
Norske Shell
ONS
Orkla
Oslo Pensjonsforsikring
Petromedia

Rystad Energy
Sector Alarm
Skagenfondene
Skanska
SpareBank1 Forsikring
Statkraft
Statoil
Storebrand
Telenor
Trønder Energi
UiO
UN Global Compact
University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
Veckans Affärer
Ålands næringsminister

 SIGLA AS
Kongens gate 11A
0153 Oslo
> See map


E: post@sigla.no
T: 400 16 112

© SIGLA 2018